Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τη λειτουργία των ακόλουθων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ...
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:
«Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
Κατευθύνσεις: 1. Διακυβέρνηση
2. Δημόσιες Πολιτικές
Διάρκεια: 12 μήνες

«Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
(Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου)
Κατευθύνσεις: 1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
2. Διεθνής Ασφάλεια
3. Διεθνής Ανάπτυξη
Διάρκεια: 12 μήνες

«Μεσογειακές Σπουδές»
(Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα).)

Διάρκεια: 12 μήνες
Γλώσσα: Αγγλική

«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
Διάρκεια: 12 μήνες


Επιλογή φοιτητών
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας (βαθμός πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το κάθε Π.Μ.Σ, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα) και συνέντευξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Έως 30 Ιουνίου 2015

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://pedis.uop.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΠΜΣ του (Λ.Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20100, Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, 40045, 40058, e‐mail: pedis@uop.gr, κ. Έλενα Μαρκούτση και κ. Κατερίνα Δούνδη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου